Hva er SANS?

SANS-konferansen samler mat- og drikkeprodusenter, restaurantbransjen og opplevelse/reiselivsnæringen under samme tak med et felles mål om å styrke Nord-Norge som matregion og reiselivsdestinasjon.

Reiselivsnæringen vil satse på lokal mat og drikke, men har ikke nok kjennskap til lokale produsenter. Nå har vi skapt en møteplass for å bli kjent, for å lære av hverandre og for å handle med hverandre.

SANS ble for første gang avholdt i september 2023. Over 100 deltakere samlet seg da for å høre på nasjonale og internasjonale foredragsholdere som delte sin kunnskap og innsikt i temaer som måltidsturisme, verdien av mat- og drikketradisjoner og hvordan lokal mat og drikke kan være et konkurransefortrinn i opplevelsesnæringen.

Skroll til toppen