Skal bygge matriket Norge

Gjennom et tett samarbeid med reiseliv- og opplevelsesnæringen setter SMAK i gang en storstilt regional satsing for å få satt Matriket Nord-Norge på kartet.

 

Mandag 9. januar inviterte SMAK næringslivet og virkemiddelapparatet til presentasjon av prosjektet «Matriket Nord-Norge» i Tromsø.

Stor interesse for samarbeid

Oppmøtet på Radisson Blu avslører en stor interesse for satsingen. – Lokal mat og drikke står helt sentralt i det norske reiselivsproduktet, men for å øke verdiskapingen må produktet kommuniseres, sier prosjektleder Natalie Lorentzen. Vi har unike råvarer som skyldes klima, vi lever midt i verdens reneste matfat og produktene som lages er ekte, autentiske, full av historier og kjærlighet for et håndverk basert på tradisjoner og kulturell arv. Men, i mange tilfeller forblir dette en hemmelighet.

Natalie Lorentzen og Arne Hjeltnes

Lokal mat er ærlig mat

Med på laget er Arne Hjeltnes, en nasjonal matentusiast og en ekte Nord-Norge-patriot. Etter å ha jobbet med og formidlet matglede i årevis, poengterte Hjeltnes at mat og gode matopplevelser er en svært viktig grunn for å besøke nye land og nye steder.

– Dere er heldige, for nå vil alle nordover. Optimismen i reiselivsnæringa er stor og dere leverer et imponerende mangfold av produkter og råvarer. Å serverer lokal mat, eller det jeg kaller ærlig mat, er viktig og gir de tilreisende gjestene ekte og store opplevelser, sier Hjeltnes.

Nordnorsk klynge for mat

Møtet på Radisson Blu er et første steg på veien mot å etablere ei regional matklynge som skal styrke samarbeidet mellom lokale mat- og drikkeprodusenter og opplevelsesnæringen, FoU-miljøene og virkemiddelapparatet. Smak går fra å være en ren festivalarrangør til å bli en utviklingsaktør for matprodusenter i nord. Nå pågår arbeidet med å rekruttere klyngemedlemmer og definerer hva klynga skal jobbe med på både kort og lang sikt. – Dette skjer i dialog med mat- og drikkeprodusentene, men det som allerede er et tydelig formål med klyngeetableringen er å øke verdien av den nordnorske mat- og drikke-produksjonen, sier Lorentzen.

Forprosjektet skal pågå ut mars og etableringen av matklynga vil finne sted i løpet av høsten.

Matriket Nord-Norge skal sette nordnorsk mat og drikke på kartet. Gode matopplevelser fra nordnorske produsenter skal styrke nordnorsk mat- og drikkeproduksjon og et voksende reiseliv i nord.

Les også kronikken «La oss bygge Matriket Nord-Norge»

Fem om Matriket Nord-Norge

Bernt Normann 
Salgssjef, Solberg Pettersen

Jeg synes dette er et godt initiativ. Vi er mange små aktører i nord, og om vi samler oss kan det øke synligheten til alle sammen. For oss i Solberg Pettersen er det interessant å komme i kontakt med reiselivsaktører som serverer mat. Vi har veldig lyst til å vise dem hvor mye godt vi har å tilby.

Elise Log
Markedsansvarlig, Art Nord og Tromspotet

Jeg tenker at det er spennende å koble bransjer med felles interesser. Vi tror kanskje at vi kjenner hverandre bedre enn det vi egentlig gjør. Da jeg hørte på presentasjonen fikk jeg umiddelbart ideer til flere felles prosjekter – som kan gagne både matprodusenter og reiselivsbedrifter. For meg er det ganske enkelt: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Malin Josefine Pettersen
Kjøpmann, Eide Handel

Jeg er veldig opptatt av å øke fokuset på lokal mat og drikke, så da jeg fikk invitasjonen til denne presentasjonen var jeg rask å melde meg på. Vi på Eide jobber hver dag for å bringe de fantastiske lokale råvarene ut til folket, men det kan tidvis være en hard kamp på grunn av det høye fokuset kundene har på pris. Med dette prosjektet vil vi være flere hoder som tenker sammen, og da tror jeg mye spennende kan skje.

Joakim Wikstrøm og Lia Berti
Daglig leder og markedsansvarlig i Hrogn

Vi har lenge snakket om at det burde bli en kobling mellom lokalmat og reiseliv, så vi ønsker dette initiativet velkommen. Vi har produkter som er laget for det internasjonale markedet, og for oss er det dermed naturlig å tilby de til turistene via reiselivet. Vi er veldig spente på hva som kan komme ut av dette prosjektet.

Jack Robert Møller 
Daglig leder, Lyngen reker

Jeg tenker at det er viktig at sjømatnæringen mobiliserer og satser mer på merkevarebygging på mindre flater. I dette tilfellet i Nord-Norge. Landbruket har lenge hatt en lokalmatstrategi, mens sjømatnæringen slett ikke har vært like sterk på dette feltet. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig: Å produsere tonnevis med råvarer for store markeder – og å få våre produkter helt ut til sluttkunden på hjemmebane.

Skroll til toppen